FAQ

Anatomi/Fysiologi

Her får man en grundig indføring i hestens anatomi og fysiologi.

For at kunne behandle et område er det vigtigt at kende hestens anatomi, altså led, muskler, sener nerver etc.

Under hvert område gennemgås hvordan hesten er sat sammen og hvordan biomekanikken for området er.

Som fysioterapeut eller dyrlæge har man sin basale viden på plads den skal bare omsættes til fysioterapi/biomekanik på heste.

Der bruges skeletknogler fra en hest som gør det muligt at se tingenen i deres rigtige udformning.

Patalogi

Her gennemgås forskellige sygdomsbilleder som har relevans for en fysioterapeut, samt hvilke diagnose som kan have indvirkning på hestens bevægeapparat

Der er en dyrlæge som gæstelæge som bla. kommer ind på neurologiske sygdomme hos hesten.

Der ligges vægt på at det er vigtigt at man som fysioterapeut kender sine faggrænser og ved hvornår hesten skal sendes videre til en dyrlæge.

Ligesom indenfor humanmedicin er hvor lægerne er vores vigtigste samarbejdspartnere så er dyrlægerne det på ved hestene.

Derudover underviser en smedemester, som gemmengår hestenes hove og dens sygdomme og advarselssignaler.

Osteopati

Osteopati er en behandlingsform eller manuel medicin grundlagt af den amerikanske læge Andrew Taylor Still i 1882. Ordet Osteon er græsk og betyder knogle eller ben. Der bliver benyttet mange forskellige teknikker så som manipulation, mobilisering, muscle energy techniques (MET) kraniosakral terapi (KTS), etc.
Målet med osteopati er at få genoprettet kroppens balance og naturlige funktion. Osteopatien kombinerer viden om anatomi, fysiologi, biomekanik, neurologi, patologi (Sygdomslære), embryologi (fosterlære) og organlære.

Man arbejder helehedsorienteret og ser kroppen fra alle aspekter. Fordi man med osteopatien kommer til de grundlæggende årsager for organismens problemer har det en langtidseffekt.

Man bruger kun sine hænder, 2 reflekspinde og evt. et tov til at behandle hesten med.

Hele kroppen gennemgås og man lære at behandle alle led i kroppen på denne måde.

Exteriør vurdering

Det er vigtigt at kunne analysere hvordan hestens exteriør kan påvirke hestens præstation.

Udfra en grundig vurdering laves efterfølgende bevægeanalyse og der ses på, hvordan bevæger sig i forhold til sit eksteriør.

Ved bevægeanalysen læres også at gennemskue hesten fejlstillinger eller kompensationer.

Nogle fejlstillinger kan have en direkte påvikning på, hvilke skader hesten på sigt evt. kan udvikle.

Der kigges på muskler og ses efter om hesten har en korrekt udviklet muskulatur eller mangel på sammen.

Udfra hestens muskeludvikling kan gennemskues hvordan den rides/trænes.

Biomekanik

I biomekanik læres hvordan hestens muskulatur virker. Hvordan og hvilke muskler bruges når hesten bevæger sig. Hvilke muskler skal trænes for at hesten kan blive en god ridehest.

Der ses video af forskellige heste og hvordan de bevæger sig henholdsvis korrekt eller kompenserende eller tillært forkert.

Man lærer at gennemskue bevægelsesforløb og kunne forklare om sammenhænge.

Palpation og bløddelsteknikker

Her læres at lave en grundig palpation af forskelligt væv, muskler, sener gaffelbånd og knogler.

Det er vigtigt at vide præcist hvilken type væv man har under fingrene og hvordan det enkelt væv skal behandles.

Det er ligeledes vigtigt at kende til de forskellig vævstypers ophelingstid og hvad der evt. kan gøres for at speede heelingen hurtigere op og normalisere vævet.

Under bløddelsteknikker hører: massage, strækøvelser, myofacial releace, shupunktsbehandlinger, stresspunktsmassage, tværmassage.

Lymfedrænage

Lymfedrænage er en teknik hvormed man kan lette/fjerne ødemer forskellige steder i hesten krop.

Nogle heste har ødemer som følge af skader, immobilitet(boksro), kastration, lymfangitis, lymfeødmer eller andre problemer med blod/væksetransporten i kroppen.

Der læres at lave en fuldstændig drænnage og efterfølgende kompressionsbandagering.

Rideteori

Her gennemgåes fra berider Sanne Olafsson hvordan man træner sin hest helt fra føl til ridehest.

Der læres hvordan man træner hestene på den korrekte måde så hestene kan holde til at være både hyggeheste og konkurrenceheste.

Der lægges vægt på hvordan hesten bruger sin krop bedst muligt i forhold til dens biomekanik.

Der bruges både video og teori, samt praktiske demonstrationer.

Fysioterapeutiske virkemidler

Her læres om de forskellig virkemidler vi kan bruge indenfor fysioterapien.

Ultralyd, magnetfeltsterapi samt laserbehandling gennemgåes.

Derudover undervises i forskellige former for træningsterapi, såsom longering på forskellige måder, samt andre træningsmetoder såsom cavalletti etc.

Derudover fokuseres og så på hvad der sker når der kommer en rytter op på hesten. Både hest og rytter påvirkes.

Derudover læres der om hvilke påvirkninger rytteren kan overføre til hesten.

Craniosacral terapi

Den tyske dyrlæge Andreas Querengässer underviser i craniosacral terapi.

Først øves på hinanden og sidenhen på hestene.

Det er en unik måde at behandle heste på som kan få selv de mest nervøse heste til at slappe af og dermed få løst nogle blokader hos hestene.

Der læres om den craniosackrale rytme og på hvilke typer skader/problemer det især kommer til sin ret.